PRIVACY - VERKLARING

Inleiding

Bij FLEX-DELIVERY vinden we het belangrijk om zorgvuldig en transparant met jouw gegevens om te gaan. In het Privacy Statement lees je welke gegevens we gebruiken, wat we er mee doen en lees je wat jouw rechten zijn. In het Cookiestatement lees je meer over de cookies die FLEX-DELIVERY plaatst en wat dit betekent.

Dit Privacy- en Cookiestatement is van toepassing op alle gegevens die wij van onze (potentiële) klanten, oud-klanten en bezoekers van onze website en app verzamelen, opslaan of op andere wijze gebruiken. Gegevens waarmee we je identificeren of gegevens die bij jou horen, zoals je naam, e-mailadres of telefoonnummer worden persoonsgegevens genoemd. Het verzamelen, opslaan en gebruiken van persoonsgegevens wordt ook wel het verwerken van jouw persoonsgegevens genoemd.

Heb je na het lezen nog vragen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door

FLEX-DELIVERY? Neem dan gerust contact op met onze klantenservice of stuur een mailtje naar [email protected]

Privacy statement

Verwerken van je persoonsgegevens

FLEX-DELIVERY verwerkt onder andere jouw persoonsgegevens zodra je klant wordt of bij een

eenmalige bestelling. Ook wanneer je e-mails van ons ontvangt, deelneemt aan een enquête of facebook campagne verwerken wij de persoonsgegevens die je deelt of die wij verzamelen. Op het moment dat je ons een vraag stelt, informeert naar onze activiteiten of op andere wijze met ons in contact treedt kunnen wij ook jouw persoonsgegevens verwerken.

FLEX-DELIVERY verwerkt zowel de persoonsgegevens die je met ons deelt als de persoonsgegevens die we verzamelen bij gebruik van onze website of app. FLEX-DELIVERY verwerkt enkel jouw persoonsgegevens op het moment dat hier een doel en een wettelijke grondslag voor is, oftewel als we een goede reden hebben om je persoonsgegevens te verwerken. In de meeste gevallen verwerken we persoonsgegevens met jouw toestemming, om uitvoering te geven aan je bestelling bij FLEX-DELIVERY, om aan een wettelijke verplichting te voldoen of omdat dit in ons belang is.

Wij verwerken je persoonsgegevens op de volgende momenten:

1. Aanmaken van een FLEX-DELIVERY-account

Wanneer je een FLEX-DELIVERY-account aanmaakt, vragen wij om een aantal persoonsgegevens waardoor je in het vervolg sneller en gemakkelijker bestellingen kunt plaatsen en om aanvullende diensten te leveren. Ook slaan we jouw persoonsgegevens op, zoals je gebruikersnaam en je wachtwoord voor je account, om je account veilig te houden tegen toegang door derde partijen. Voor het aanmaken van een account vragen we je om je e-mailadres met ons te delen en om een wachtwoord aan te maken.

2. Verwerking van jouw bestelling bij FLEX-DELIVERY

FLEX-DELIVERY verwerkt persoonsgegevens om jouw bestelling volgens overeenkomst uit te voeren.

Lidmaatschap beheren

Nadat je een account hebt aangemaakt (meer over het aanmaken van een account onder 1.

Aanmaken van een FLEX-DELIVERY account) kunnen wij je lidmaatschap beheren .

Als je klant wordt bij FLEX-DELIVERY, verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel geboortedatum en betaalgegevens en overige informatie die nodig is om bestelling te bezorgen. Ook verzamelen we gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen en je voorkeuren. Voorafgaand aan de bezorging verwerken we jouw persoonsgegevens voor organiseren van je levering.

FLEX-DELIVERY behoudt zich het recht om op basis van uw bestellingen een voorspelling en daarbij horend voorstel te doen wanneer u nieuwe drankproducten nodig heeft. Groenten en fruit worden niet mee opgenomen in de voorspellingen en voorstellen.

U wordt van dit voorstel op de hoogte gebracht minimum 4 dagen voor levering. U heeft het recht om aanpassingen aan te brengen aan dit voorstel (productwijziging, wijziging leverdatum, annulatie) tot de uiterste besteldatum verstreken is.

Zodra de uiterste besteldatum verstreken is, wordt uw levering automatisch ingepland in de eerst komende week:

Uiterste besteldatum is zondag 12u voor levering op dinsdag en woensdag.

Uiterste besteldatum is dinsdag 12u voor levering op donderdag en vrijdag.

Annulaties van drank kunnen kosteloos tot 21u de dag voor levering.

Annulaties van verse producten met een beperkte houdbaarheidsdatum worden volledig doorgerekend ten koste van de klant.

De uiterste besteldatum is vastgelegd zodat FLEX-DELIVERY en zijn leveranciers in staat zijn om uw levering te organiseren.

Daarnaast vragen we om jouw telefoonnummer zodat we je een bericht kunnen sturen ter herrinering om uw leeggoed klaar te zetten de dag voor levering en we je kunnen bereiken als dit nodig is, bijvoorbeeld bij de bezorging.

We gebruiken jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van belangrijke informatie over de bezorging en de inhoud van jouw levering.

Om een bestelling bij FLEX-DELIVERY te bestellen moet je 18 jaar of ouder zijn.

3. E-mailmarketing

Jouw e-mailadres wordt ook verwerkt om je op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening en activiteiten, bijvoorbeeld omdat je hebt aangegeven dat je e-mails van ons wilt ontvangen. Wij houden ook bij of je onze e-mails, zoals de nieuwsbrief, opent en waar je op klikt.

E-mails kunnen bestaan uit: bedrijfsnieuws, enquêtes en/of beoordelingen, tips & tricks

voor in de keuken, updates en/of informatie over aanbiedingen en producten van FLEX-DELIVERY.

4. Gebruik van de FLEX-DELIVERY website en app

FLEX-DELIVERY kan persoonsgegevens verwerken over het gebruik van onze website(s) en/of app. Het gaat hierbij om gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals het door  jou gebruikte IP-adres, de versie van het besturingssysteem dat je gebruikt, instellingen van het apparaat dat je gebruikt, alsmede gegevens over het daadwerkelijke gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. 

Aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze websites krijgen en met behulp van vragen en meldingen bij de klantenservice, beoordelen, analyseren en verbeteren wij onze dienstverlening. Daarnaast plaatsen wij cookies als je onze website bezoekt. Zie voor meer informatie hierover het Cookiestatement.

5. Contact met FLEX-DELIVERY via de klantenservice

We houden bij wanneer en waarover we contact met je hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer je een vraag stelt aan onze klantenservice.

We slaan je persoonsgegevens op om klachten en terugvorderingen te verwerken. In  sommige gevallen is het mogelijk dat we genoodzaakt zijn om je account tijdelijk of  blijvend te blokkeren, dit kan in ons belang zijn bijvoorbeeld in het geval van misbruik,  wanbetaling of fraude.

6. Overig

We verwerken je persoonsgegevens om te voldoen aan wet- en regelgeving. Om te voldoen  aan de wet moeten wij mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan  overheidsinstellingen of toezichthoudende autoriteiten. Ook voor fiscale doeleinden, zijn  we verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Gerechtvaardigde belangen

Voor zover het in ons belang is om jouw persoonsgegevens te verwerken doen wij dit enkel  indien dit noodzakelijk is en voor zover ons belang niet zwaarder weegt dan jouw rechten  en vrijheden. In alle gevallen nemen wij redelijke stappen om te voorkomen dat jouw  privacy onnodig wordt geschaad.

Doorgifte van persoonsgegevens

Doorgifte aan verwerkers

Om je de diensten te verlenen zoals omschreven in dit Privacy statement kan het nodig zijn  dat FLEX-DELIVERY jouw persoonsgegevens deelt met derden, zogenoemde verwerkers. Tevens kan het voor onze marketingactiviteiten nodig zijn dat wij samenwerken met partijen die een bepaalde dienst kunnen leveren, zoals bij het verzenden van onze e-mails of als we bij  je aan de deur langskomen.

We kiezen onze partners zorgvuldig en in alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen  voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Jouw rechten

Inzicht in- en overdracht van je persoonsgegevens

Je kunt te allen tijde inzicht krijgen in jouw gegevens die door FLEX-DELIVERY worden verwerkt en je gegevens desgewenst rectificeren of aanvullen. Ook kan je inzicht in je contact-, adres en betaalgegevens krijgen. Daarnaast kan je ons verzoeken om je gegevens aan je te versturen zodat je ze kan overdragen (recht op dataportabiliteit). Ook heb je het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken.

Bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Ook kan je bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening of marketingactiviteiten die we je toesturen.

Je kan ons ook vragen om jouw persoonsgegevens uit onze database te wissen. Daarnaast  kan je ons vragen of wij (tijdelijk) minder persoonsgegevens van je verwerken. In sommige gevallen zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval dat je een bestelling bij ons hebt geplaatst en wij een fiscale bewaarplicht hebben.

Toestemming intrekken

Je kunt tevens te allen tijde de door jou gegeven toestemming aan FLEX-DELIVERY voor een  bepaalde verwerking (bijvoorbeeld voor onze e-mailmarketing) weer intrekken.

Gebruik maken van je rechten

Indien je van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, kan je contact opnemen met  onze klantenservice, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen naar  [email protected]  Je kunt ook je vragen of het hiervoor vermelde emailadres.

FLEX-DELIVERY is verplicht je identiteit te verifiëren voordat wij over kunnen gaan tot het wissen van jouw persoonsgegevens in onze administratie. Om aan je verzoek te kunnen voldoen vragen wij je om enkele persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens gebruiken we enkel voor dit doel.

Hoe beveiligt FLEX-DELIVERY jouw gegevens?

FLEX-DELIVERY heeft maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van jouw

persoonsgegevens te waarborgen. FLEX-DELIVERY heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen getroffen. Zo hebben wij een IT-beveiligingsbeleid, trainen wij ons personeel en hebben wij beveiligde servers.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens bewaren we zolang als dit nodig is voor de beschreven doeleinden, of voor zover dit noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen en om (commerciële) geschillen te beslechten. Voor fiscale doeleinden zijn wij verplicht bepaalde persoonsgegevens gedurende zeven jaar te bewaren. Gegevens kunnen tevens geanonimiseerd langer worden bewaard ten behoeve van statistische doeleinden.